Algemeen
in het kort

Workshops
Acting Out Teambuilding
Communicatie en Ontmoeting
Games
Het Verhaal van (alle kanten)
Management DE VLOER OP
Module Presentatietechnieken
• Module Waarnemingsvermogen
Presentatie als Dialoog
Remedial-Acting
Scheiden doet Lijden
Shakespeare en Leiderschap
Werken met Fysiek-Mentaal Proces

 

 

Workshops op maat
module Waarnemingsvermogen

ZIE: volledig interview

Wat leren / ontwikkelen de deelnemers?
Zintuigelijke waarnemingen vormen het uitgangspunt van de training. Zien – Horen - Voelen zijn de basis.
De deelnemers worden zich bewust van hun eigen referentiekader en leren signalen van hun omgeving te exploreren i.p.v meteen volgens eigen normen en waarden te labelen. Kortom: Waardevrij leren zien wat er allemaal gebeurt, leren horen wat iemand zegt, en verdiepingsvragen te stellen daar waar je het niet begrijpt. Verbinding maken met je eigen emotie op dat moment en om durven contact te maken met de emotie van jouw gesprekspartner

Resultaat!
De deelnemers zijn in staat bewust signalen uit hun omgeving op te pakken, deze ‘waardevrij’ te onderzoeken en vervolgens hun eigen acties adequaat erop af te stemmen.

Werkvormen
Tijdens de bijeenkomsten zal gekozen worden voor ludieke werkvormen. Gerelateerd aan methodieken uit dans en drama – toegankelijk gemaakt voor de professional uit andere beroepsgroepen.

Mijn persoonlijke dive:
Mensen leren zien hoe veel meer er is, dan je op het eerste ogenblik lijkt te zien. Pas als je verder kijkt ontvouwt zich voor jou en de ander zicht op elkaars realiteit en ben je in staat vanuit compassie en focus te handelen.

Meer informatie:
mail: carmen@mensenzoalswij.nl

 

 

Carmen Nitzer


meer info

andere workshops
Presentatietechnieken