Algemeen
in het kort

Workshops
Acting Out Teambuilding
Communicatie en Ontmoeting
Games
Het Verhaal van (alle kanten)
Management DE VLOER OP
Module Presentatietechnieken
Module Waarnemingsvermogen
Presentatie als Dialoog
Remedial-Acting
Scheiden doet Lijden
Shakespeare en Leiderschap
• Werken met Fysiek-Mentaal Proces

 

 

Workshops op maat
Werken met status fysiek-mentaal proces

In deze training werk ik met een speciaal soort rollenspel - Status aannemen. Het is een gekaderde manier van ervaren van menselijke relaties. Welke status je aanneemt; welke status je van een ander krijgt; welke status je aan iemand verleent, bepaalt mede onze communicatie, onze relatie, onze samenwerking met anderen.

Status is een techniek die we in principe allemaal beheersen, omdat we de hele dag bezig zijn om onze status te bepalen ten opzichte van de ander. Door je bewust te worden van de mechanismen die daar aan ten grondslag liggen, kun je het succesvol inzetten bij het veranderen van relaties. Relationele status als rol koppelen we los van maatschappelijke status. Het gaat hier om een fysieke houding die je aanneemt.

voorbeeld HOGE STATUS: rechtop zitten – benen iets uit elkaar – weten wat je handen doen en waar ze zitten – hoofd stil en recht houden als je praat (sergeanten worden getraind om hun hoofd stil te houden als ze bevelen geven: macht, status, manipulatie) – niet als 1e het oogcontact verbreken.
voorbeeld LAGE STATUS: een korte zenuwachtige gehum aan het begin van een zin (die weet niet wat die zeggen wil) – adem hoog - voeten naar binnen –hoofd schuin

Wanneer je inzicht hebt in je eigen natuurlijke status, kun je experimenteren met het aannemen van andere statusrollen en anderen daartoe stimuleren. Door je status bewust te ervaren kun je je autonomie vergroten. Als je met status leert spelen, kun je je vrijer bewegen in de communicatie met anderen. Terwijl je in verbinding blijft met jezelf.

Je kunt groepen kennis laten maken met status en ze leren om met statusveranderingen te spelen, waardoor het groepsgevoel kan verbeteren en men intensiever samen kan werken. Het is vergelijkbaar met het model in de Roos van Leary.

Ik wil inspireren door de materie aanschouwelijk te maken. We doen alles centraal, doen ook oefeningen twee aan twee en werken met een groep van vier - maar altijd binnen de gehele groep. Je bent afwisselend speler en observator. Ook of juist door naar elkaar te kijken worden mechanismen inzichtelijk, bewust en hanteerbaar. Je kunt zelf oefenen, waarnemen, ervaren.

Meer informatie:
mail: info@mensenzoalswij.nl

 

 

Eva Maria Pieper


meer info