Algemeen
in het kort

Workshops
Acting Out Teambuilding
Communicatie en Ontmoeting
Games
• Het Verhaal van (alle kanten)
Management DE VLOER OP
Module Presentatietechnieken
Module Waarnemingsvermogen
Presentatie als Dialoog
Remedial-Acting
Scheiden doet Lijden
Shakespeare en Leiderschap
Werken met Fysiek-Mentaal Proces

 

 

Workshops op maat
Het Verhaal van (alle kanten)

ZIE: volledig interview

“Het Verhaal van” is een drama-methodiek om snel en op een zeer persoonlijke en menselijke manier kenmerkende processen en herkenbare conflicten binnen een organisatie bloot te leggen en te analyseren.

“Het Verhaal van” gaat er van uit dat aan elk verhaal, aan elke lastige situatie, aan elk conflict meerdere kanten zitten. Er is geen waarheid. Er zijn altijd vele waarheden: het verhaal van de leidinggevende, het verhaal van de PR-functionaris, het verhaal van de klant, het verhaal van de medewerker en niet te vergeten het verhaal van de zus van de medewerker, ze zijn allemaal waar.

“Het Verhaal van” laat mensen groepsgewijs brainstormen over de verschillende verhalen achter een lastige situatie of mogelijk conflict binnen een organisatie, met als opdracht elk verhaal te vertalen in een (dramatische) presentatie. Zodoende ontstaat inzicht in de verschillende posities die je in een conflict of situatie kunt innemen en wederzijds begrip voor het handelen van de mensen in die posities.

“Het Verhaal van” (alle kanten) is een methodiek die zeer goed toepasbaar is voor grote groepen (10 tot 50 personen) en die gebruikt kan worden bij het opstarten van cursussen, seminars en andere bijeenkomsten rond en bepaald thema. Hij kan opzichzelfstaand worden ingezet of in combinatie met ander werkvormen en duurt afhankelijk van de toepassing één of twee dagdelen.

Meer informatie:
mail: saskia@mensenzoalswij.nl

 

 

Saskia Wegman


meer info