Algemeen
in het kort

Workshops
Acting Out Teambuilding
Communicatie en Ontmoeting
Games
Het Verhaal van (alle kanten)
Management DE VLOER OP
Module Presentatietechnieken
Module Waarnemingsvermogen
• Presentatie als Dialoog
Remedial-Acting
Scheiden doet Lijden
Shakespeare en Leiderschap
Werken met Fysiek-Mentaal Proces

 

 

Workshops op maat
Presentatie als Dialoog
ZIE: volledig interview

Als leidinggevende of manager heb je tot taak om de grote lijnen uit te zetten, doelen te formuleren en een strategie om daar te komen. Daar is inspiratie voor nodig. Als die er is, ben je al een heel eind. Maar vervolgens moet je deze doelen, deze lijnen, deze strategie, deze inspiratie OVERBRENGEN.

Als je alles helder op een rijtje hebt, kun je dat ook helder vertellen. Zou je denken….Toch gaat dat niet altijd op. Als wij iets (helder) zeggen, betekent dat niet automatisch dat anderen het ook (helder) HOREN.

In mijn presentatie-workshop reik ik we zoveel mogelijk handvatten aan om de “vonk der inspiratie” werkelijk te laten over springen. Kijkend naar wat wel goed gaat, gaan we aan de slag met wat nog ontbreekt of beter kan.

Middels een aantal oefeningen uit de theaterwereld besteden we aandacht aan zaken als:
- aansluiten bij je publiek
- contact maken met je publiek
- wat is een ‘dialoog’ met het publiek
- contact met jezelf
- wat doe je met zenuwen?
- rol-eigen en rol-vreemd gedrag
- wat is timing?
- woord en gebaar

Het doel van de workshop is:
- dat je je “presentatie-palet” vergroot
- dat je je bewust word van je eigen(aardig)heden
- dat je daar je voordeel mee kunt doen
Iedereen neemt verschillende dingen mee uit de workshop en gaat daar mee aan de slag.

De mogelijkheid bestaat om als vervolg op de workshop een presentatie coachingstraject te volgen. Alleen of in groepjes van twee of drie. Hierin zal dan specifiek aandacht geschonken worden aan jouw blokkades / hang-ups / verbeterpunten. Maar ook aan je sterke kanten.

Meer informatie:
mail: rene@mensenzoalswij.nl

 

 

René Retèl


meer info

andere workshops
Acting Out Teambuilding
Management DE VLOER op
Shakespeare & Leiderschap